Transport in logistika

Od plantaže prek naših proizvodnih obratov  do supermarketa – naš čaj prehodi dolgo pot. Poskrbimo, da je ta pot kar se da okolju prijazna, z nizkimi emisijami CO2. V ta namen z logističnimi partnerji tesno sodelujemo pri postopni optimizaciji. Ne brez uspeha: izogibamo se nepotrebnim prevozom in blago prevažamo s podnebju prijaznimi prevoznimi sredstvi, kjer je to mogoče.

Naš nacionalni logistični partner se odločno posveča aktivni in preventivni zaščiti okolja. To vključuje, na primer: postopno uvajanje sodobnih tovornjakov, ki izpolnjujejo evropske standarde na področju izpušnih plinov, nenehno optimizacijo zmogljivosti skladišč, optimizacijo načrtovanja poti, preprečevanje prevozov s praznimi tovornjaki, temeljit nadzor nad ločevanjem odpadkov, poznavanje načel varčevanja z energijo s strani voznikov, naložbe v sodobne varčne pisarniške in skladiščne prostore.

Prikaži članek

Zaposleni in družba

Prikaži članek

Okolju prijazna predelava