Energija in voda

V primerjavi s proizvodnimi procesi drugih živil, predelava čaja zahteva malo energije in nič vode. Kljub temu s temi viri ravnamo zelo zavestno in verjamemo, da je naša dolžnost, da izdelke pridelujemo na okolju in podnebju prijazen način ter trajnostno.

Naš cilj je v čim večji meri zmanjšati porabo energije. 

Uporabljamo energetsko varčne rešitve – modificiramo stroje, da bi zmanjšali porabo energije. Odpadna toplota iz kompresorjev se uporablja za gretje naših proizvodnih prostorov! Poleg tega je naša želja, da bi nenehno prepoznavali nova izhodišča za optimizacijo notranjih procesov ter zmanjšanje porabe energije. Nepotrebne energije ni treba proizvajati niti prevažati in na ta način ščitimo okolje! Še naprej bomo delali na izboljšavah v tej smeri!

Prikaži članek

Odgovorno nakupovanje

Prikaži članek

Prijeten in zdrav